Biłgoraj

Biłgoraj położony jest w południowej części województwa lubelskiego, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego, przy ważnych szlakach drogowych: Warszawa - Lublin - Przemyśl - wschodnia granica Polski Hrubieszów (gr. Polski) - Rzeszów - Kraków, oraz kolejowych na linii hutniczo - siarkowej łączącej kraje byłego ZSRR z Górnym Śląskiem (Zamość, Stalowa Wola, Kraków, Wrocław). Od Frampola dzieli go 16 kilometrów. Miasto odgrywa istotną rolę regionalnego centrum usług medycznych, ośrodka kulturalno - oświatowego, rekreacyjno - sportowego i handlowego dla skupionych wokół niego kilkunastu Gmin. Miasto ma także bogatą historię, założone w drugiej połowie XVI wieku było mocnym ośrodkiem handlowym od samego początku. Jego historia splata się z sitarstwem, objawieniami i kultem św. Marii Magdaleny, ważnymi wydarzeniami kulturalnymi Regionu oraz bogactwem wielokulturowości.

W Biłgoraju zwiedzić można m. in. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kościół św. Jerzego (dawną świątynię greko - katolicką), Kościół św. Marii Magdaleny, Kościół pw. Chrystusa Króla, Kościół świętego Jana Pawła II oraz cerkiew św Jerzego. Znajduje się tu także Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Zagroda Sitarska (jedyny taki obiekt w Regionie), Zalew Bojary, ścieżkę przyrodniczą na Rapach, źródełka rzeki Stok czy powstające Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych.